Kultura i njene komponente

Kultura i njene komponente

Definicija kulture se ne može svesti u nekoliko riječi. Ona je nasljeđe društva i nekog dijela ljudi, osjećaji, obrasci ponašanja, izrazi i djelovanja svake osobe kao pojedinca. Sam naziv kultura potječe od latinske riječi koja označava poštovanje, štovanje i nastajanje. Za ovako vrijedan izraz u našoj civilizaciji postoji nekoliko drugih definicija koje najčešće opisuju vrijednosti i razumijevanje. Iako postoji mnogo definicija kulture koje opisuju razumijevanje, kultura između naroda se razlikuje. Razumijevanje koje bi trebalo biti štovano, tada postaje razlika i stvara  nejednakost  među narodima. Kultura i civilizacija naroda idu ruku pod ruku, iako i danas postoji podjela između kulturnih ljudi i onih koji to nisu. Mnogi povjesničari i teoretičari su tako došli do zaključka, da se iz definicije kulture ne može stvoriti masovna kultura.

Ljudi danas koriste pojam kulture u mnogim segmentima života. Ona je naša naučena osobina. Ona je socijalna i moralna potreba svake osobe. Ukoliko kulturu ne bi slijepo slijedili, vratili bi se na same početke nastajanja čovječanstva. Iako, mnogi ljudi smatraju da je upravo kultura odvela čovjeka od njegovog prirodnog okvira  do neprirodnog oblika ponašanja. Ona je ipak, jedina zaslužna da se razlikujemo od davnih nam predaka.

Kultura se razlikuje od naroda do naroda, ali ona osnovna načela kulture su nam svima ista. Dijelovi kulture se mogu mijenjati iako promjene najčešće dovode do otpora jer ljudi po svojoj prirodi nisu skloni promjenama. Iz kulture se tijekom godina razvijala religija, navike  i opći boljitak svakog socijalnog bića.

Najveća kulturna istraživanja odvijala su se tijekom  19. i 20. stoljeća kada su se sociologija i brojne druge akademske discipline stvarale. Kultura je skup složenih mreža koje djeluju u gotovo svim dijelovima života. Svaki dio naših života protkan je nekim oblikom kulture koji nas povezuje i stvara nove formacije. Prema ovoj definiciji svaka osoba može graditi novi kulturni identitet. Takav identitet tada spaja osobe istih stavova i viđenja u jednu novu kulturnu formu.

Kulture naroda se razlikuju i u  tome leži  ljepota cijelog čovječanstva. Iako smo svi isti, stvoreni na isti način, imamo skroz drugačije oblike kulturnog djelovanja. Ljepota čovječanstva je  upravo u toj različitosti koja je neprocijenjivo blago. Blago koje se treba čuvati i prenositi generacijama. Kultura i njene komponente stvarane su stoljećima, one su naš identitet i naša najveća odlika. Kako bi svaki dio kulture i kulturne forme ostao zapamćen, trebamo ga njegovati jer samo tako možemo stvarati nove forme kulturnog djelovanja kojima su ispisani naši životi.

Najveće obilježje kulture je to da se temelji na simbolima koji nas spajaju i stvaraju nove vizije, zajedničke načine razmišljanja i prilagođavanje fleksibilnim promjenama u društvu. Društvo a samim tim i mi kao pojedinci  u njemu, bez kulture ne bi mogli živjeti. Kultura je nevidljiva ali se može osjetiti i živjeti u skladu sa njom!

Autor: Jasmina Tutić

Prodaja slika Online

Tekstovi i fotografije na ovoj stranici vlasništvo su njihovih autora i nije dopušteno njihovo skidanje i upotreba bez odobrenja autora i bez navođenja linka stranice kao izvora.