Međunarodni dan djeteta – Sigurno odrastanje njihovo je pravo

dijete

Od tada pa do danas, prava djece podignuta su na jedan viši nivo, iako u mnogim krajevima a slobodno mogu reći i u našoj okolini, ta se prava djeteta i dalje krše.

Djeca su naše najveće blago a na nama je samo da im omogućimo normalno odrastanje. Normalno odrastanje bi trebalo biti pravo svakog djeteta iako se ta prava mališanima i dalje uskraćuju. Zlostavljanje i zanemarivanje djece postali su globalni problem sa kojim se suočavaju mnoge zemlje. Upravo je zato vrlo važno jačati svijest ljudi o prevenciji i o prioritetnim zadacima sviju nas, kako bi naša ali i sva druga djeca normalno odrastala.

Zlostavljanje djece je postalo globalni problem a svatko od nas može pomoći djeci koja su doživjela bilo koji oblik zlostavljanja i zanemarivanja.

Ukoliko vidite bilo kakav oblik zlostavljanja djece na vama je obaveza da ga prijavite nadležnim službama.

Poražavajuće su statistike da svako dvanaesto dijete umire prije nego što navrši pet godina. Tijekom brojnih ratova u povijesti, statistike poginulih i nestalih su puno manje od ovih statistika. Uistinu tužna priča koju možemo i moramo spriječiti.

Naša zemlja na sreću nema tako poražavajuću statistiku ali ni kod nas se ne poštuju osnovna prava djece. Spori ekonomski oporavak, nepovoljna ekonomska situacija, posljedice rata koje ni danas nisu zaliječene, siromaštvo...samo su neki od razloga sporih realizacija prava djece.

Prava djece se često krše i u našoj okolini ali ljudi vrlo čestu okreću glavu od takvih problema. Kada bi svatko od nas barem jednom zaštitio pravo nekog djeteta puno brže bi mogli reći da smo odgovorna i ponosna nacija koja cijeni prava svakog djeteta, bez obzira na vjeru, boju kože ili spol.

Ali opet i tada ne bi mogli zaštiti prava svakog djeteta jer bi se tada mnogi zakoni a samim tim i društvo općenito trebalo mijenjati. Svaki dan, na ulicama našeg grada, viđamo bosonoge dječake i djevojčice da prose za svoje „roditelje“.

Da li je to normalan oblik ponašanja djeteta?! Ne! Društvo u kojem živimo nemoćno je na takve oblike ponašanja.

Djeca zaslužuju normalno djetinjstvo oni imaju pravo na igru i normalno odrastanje i upravo je to njihov normalni oblik ponašanja. Danas sve više djece je prisiljeno na rad već sa pet ili šest godina.

Rad koji je iscrpljujući čak i za odrasle osobe a naročito za djecu. Djeca danas u ponekim dijelovima svijeta imaju jedan obrok, svaka tri ili četiri dana!

Nama koji na sreću ne živimo u takvim dijelovima svijeta je to nezamislivo. Na svu sreću svijest o volontiranju i na taj način pomaganju djece je narasla. Na taj način se pomaže velikom broju djece koje nemaju osnovne životne potrebe.

Nama kao roditeljima, dužnost je i obaveza omogućiti svojoj djeci normalno odrastanje, školovanje i život. Samo tako, naša djeca mogu postati pošteni i vrijedni ljudi koji će znati cijeniti one prave vrijednosti u životu...ljubav, poštovanje i obitelj.

Autor: Jasmina Tutić