Grupa šestorice autora


Grupa šestorice autora

Grupa šestorice autora, također poznata kao G6, predstavlja značajnu pojavu u kontekstu konceptualne umjetničke scene bivše Jugoslavije, posebno tijekom 1970-ih i 1980-ih godina. Članovi ove grupe - Mladen Stilinović, Sven Stilinović, Vlado Martek, Željko Jerman, Boris Demur i Fedor Vučemilović - zajedno su djelovali u Zagrebu od 1975. do 1981. godine, oblikujući svojim radom novo shvaćanje umjetnosti i njezine uloge u društvu.

Grupa nikada nije formalno iznijela manifest ili zacrtala jasan program. Umjesto toga, njezini članovi bavili su se širokim spektrom interesa, istražujući relacije između umjetnosti i društva te socijalnu poziciju umjetnika. Njihova umjetnost bila je bliža konceptualnom promišljanju nego estetskim vrijednostima, te su svoje ideje i koncepte izražavali kroz raznolike medijske forme.

Izložbe-akcije bile su ključni element rada Grupe šestorice autora. Ove izložbe-akcije predstavljale su postavljanja umjetničkih radova, procesa i performansa koje su članovi grupe provodili od 1975. do 1979. godine. Organizirane u javnim prostorima poput trgovima, ulicama i kupalištima, ove izložbe omogućile su interakciju s publikom na nov i dinamičan način. Izvođenje radova u javnosti postalo je samostalno djelo, propitujući ulogu djela, publike i reakcije javnosti.

Drugi značajan aspekt rada G6 bio je časopis "Maj 75", koji je izlazio od 1978. do 1981. godine. Ovaj časopis, poznat kao "časopis umjetnika", predstavljao je platformu za izražavanje članova Grupe šestorice autora. Kroz njega su iznosili svoje ideje, kritike i umjetničke koncepte, ističući svoj individualni i kolektivni glas unutar umjetničke zajednice.

Grupa šestorice autora bila je integralni dio konceptualne umjetničke scene Jugoslavije, koja se nadovezivala na prethodne avangardne pokrete poput EXAT 51 i Gorgona. Njezin rad nije samo oblikovao suvremenu umjetnost, već je i otvarao prostor za nove ideje i pristupe u umjetničkoj praksi. Kroz svoj angažman i istraživanje, G6 je postavio temelje za daljnji razvoj suvremene umjetničke scene u regiji.

Ludvig dizajn