FIJAKER – udruga za promicanje likovnog, dramskog i glazbenog amaterizma, Zagreb

r a s p i s u j e

N AT J E Č A J

za sudjelovanje na XII Salonu fotografije udruge FIJAKER, Zagreb,

MINIJATURE 2022.

N AT J E Č A J za sudjelovanje na XII Salonu fotografije

UVJETI I PRAVILA

 1. Radovi:

Prihvaćaju se crno-bijele i fotografije u boji svih stilova i procesa snimanja i obrade. Svaki autor može poslati do četiri fotografije od kojih žiri odabire jednu fotografiju koja ulazi u konkurenciju za nagrade, a sve pristigle fotografije sudjeluju u humanitarnoj i prodajnoj izložbi.

 1. Tema:

Slobodna

 1. Sudionici:

Na natječaju mogu sudjelovati amateri i profesionalci.

 1. Veličina fotografija

Maksimalna dopuštena veličina fotografije je 10x10, 10x7, 7x10 cm. Veličina crnog kartonskog paspartua 15x20 cm. Fotografije na vašim paspartuima točno centrirati.

 1. Podaci o autoru:

Na poleđini svakog paspartua tiskanim slovima napisati podatke:

- ime i prezime autora,

- telefonski broj,

- e-mail adresa

 1. Način slanja fotografija:

Autori mogu poslati fotografije

- poštom na adresu: FIJAKER, POLJIČKA 19, 10 000 Zagreb,

- poštom na adresu „SLOVENSKI DOM ZAGREB“, MASARYKOVA 13, 10 000 Zagreb

- osobno ubaciti u poštanski kaslić /na vratima 1. kat/ „SLOVENSKI DOM ZAGREB“, MASARYKOVA 13, 10 000 Zagreb

 

 1. Izlaganje:

Po završetku žiriranja sve će fotografije biti izložene i na završnoj humanitarnoj izložbi prodane po cijeni od 20,00 kuna. Prikupljeni novac biti će uplaćen na račun Udruge sa socijalno-humanitarnim ciljevima „OZANA“, Ulica grada Vukovara 239, Zagreb.

Predajom fotografije na natječaj autor pristaje da ista bude prodana po navedenoj cijeni, a novac doniran u dobrotvorne svrhe.

NAGRADE I PRIZNANJA

Tročlano povjerenstvo dodijelit će slijedeće nagrade:

 • jednu (1) prvu nagradu,
 • dvije (2) druge nagrade,
 • tri (3) treće nagrade
 • i do šest (6) pohvala.

KALENDAR NATJEČAJA

Otvorenje natječaja...................... 02.11.2022.

Zatvaranje natječaja ................... 05.12.2022.

Žiriranje do..................................  07.12.2022.

Objava rezultata do...................... 09.12.2022.

/Facebook stranica Fijakerart i Ludvig-dizajn/

Vrijeme otvorenja izložbe i humanitarne prodaje 13.12.2022 (utorak) u 19 sati, „Slovenski dom Zagreb“, Masarykova 13, Zagreb

Prodaja slika Online

Tekstovi i fotografije na ovoj stranici vlasništvo su njihovih autora i nije dopušteno njihovo skidanje i upotreba bez odobrenja autora i bez navođenja linka stranice kao izvora.