FIJAKER – udruga za promicanje likovnog, dramskog i glazbenog amaterizma, Zagreb

za sudjelovanje na V Salonu fotografije Caffe bar LP, Zagreb, Račkoga 11

MINIJATURE 2015.

fijaker

UVJETI I PRAVILA

1. Radovi:
Prihvaćaju se crno-bijele i fotografije u boji svih stilova i procesa snimanja i obrade. Svaki autor sudjeluje u konkurenciji sa samo jednom (1) fotografijom, a na Natječaj može poslati do tri (3) fotografije.

2. Tema:
Slobodna

3. Sudionici:
Na natječaju mogu sudjelovati amateri i profesionalci.

4. Veličina fotografija
Maksimalna dopuštena veličina fotografije je 10x10, 10x7, 7x10 cm. Veličina crnog kartonskog paspartua 15x20 cm. Fotografije na vašim paspartuima točno centrirati.

5. Podaci o autoru:
Na poleđini svake fotografije tiskanim slovima napisati podatke:
- ime i prezime autora,
- telefonski broj,
- e-mail adresa

6. Način slanja fotografija:
Autori mogu poslati fotografije na adresu: Caffe bar „LP“, Račkoga 11, 10 000 Zagreb ili donijeti osobno.

7. Izlaganje:
Po završetku žiriranja sve će fotografije biti izložene i na završnoj humanitarnoj izložbi prodane po cijeni od 20,00 kuna. Prikupljeni novac biti će uplaćen na račun Udruge sa socijalno-humanitarnim ciljevima „OZANA“, Ulica grada Vukovara 239, Zagreb.
Predajom fotografije na natječaj autor pristaje da ista bude prodana po navedenoj cijeni, a novac doniran u dobrotvorne svrhe.

NAGRADE I PRIZNANJA

Tročlano povjerenstvo dodijelit će slijedeće nagrade:
jednu (1) prvu nagradu,
dvije (2) druge nagrade,
tri (3) treće nagrade
i do šest (6) pohvala.

Dobitniku prve nagrade, osim pisanog priznanja, Udruga Fijaker organizira samostalnu izložbu u prostorijama Caffe bar „LP“, Račkoga 11, 10 000 Zagreb. Organizacija obuhvaća izradu fotografija, popratnog kataloga i plakata, te sam postav izložbe u suradnji s autorom. Izložba se treba realizirati tijekom 2016. godine, a sve troškove snosi Udruga Fijaker.

KALENDAR NATJEČAJA

Otvorenje natječaja...................... 02.11.2015.
Zatvaranje natječaja ................... 10.12.2014.
Žiriranje do.................................. 14.12.2014.
Objava rezultata do.......................15.12.2014.
na portalu Fotogard i Facebook stranici Udruge Fijaker.
Vrijeme otvorenja izložbe i humanitarne prodaje je 18.12.2015.
Caffe bar „LP“, Račkoga 11, 10 000 Zagreb.

Rezultati natječaja mogu se pratiti na www.facebook.com /„fijaker.udruga“ i www.fotogard.com

Prodaja slika Online

Tekstovi i fotografije na ovoj stranici vlasništvo su njihovih autora i nije dopušteno njihovo skidanje i upotreba bez odobrenja autora i bez navođenja linka stranice kao izvora.