Marija Hohoš Novaković - izložba fotografija "ENIGMA"

vrijeme: 19.02. - 10.03.2016.

mjesto:Caffe bar LP F.Račkoga 11 Zagreb
Hohos

Marija Hohoš Novaković

Rođena je u Našičkom Markovcu 1944. godne. Gimnaziju je završila u Osijeku, a diplomirala je na Višoj upravnoj školi u Zagrebu . Iako je još u djetinjstvu počela slikati i fotografirati u sklopu školskoga foto kluba, slikarstvom se ozbiljnije počela baviti tek odlaskom u mirovinu.

Nakon tečaja slikarstva u Pučkom otvorenom učilištu imala je tri samostalne izložbe slika i sudjelovala je na stotinu ,što zajedničkih izložbi, što humanitarnih likovnih kolonija.

Od 2009. do 2012. godine bila je član Zagi foto kluba u Zagrebu gdje je imala prvu samostalnu izložbu fotografija i sudjelovala na skupnim izložbama članova kluba.

Od 20012. godine postaje članom Fotokluba Zagreb gdje povremeno izlaže na skupnim izložbama članova kluba.

Danas je aktivan član Fotokluba Zagreb, Hrvatskoga likovnog društva Zagreb i Akademije Art u Zagrebu.

Marija Hohoš Novaković - ENIGMA

Pred nama je kolekcija eksperimentalnih digitalnih fotografija kojima autorica istražuje fenomen svjetlosti i pokreta. Autorica, inače slikarica,zamijenila je kist i slikarske boje pokretima svoga foto aparata u nastojanju da napravi ekspresivne, futurističke fotografije. Fotografirajući sa dužom ekspozicijom, dočarava prolaz vremena. Svjetla koja već postoje u prostoru čine zanimljive,enigmatične strtukture koje su ponuđene gledatelju na tumačenje. Isti motiv sa upotrebom različitih postavki aparata daje različite nijanse kreativnog prikaza. Fotografije su apstraktne, a njihova tema izgubila je svoje značenje i funkcionira kao obojena kompozicija.

Rick Doble, američki fotograf i sveučilišni profesor u svojoj knjizi Eksperimentalna digitalna fotografija zagovara fotografiju ovoga tipa i kaže da slikanje fotoaparatom dopušta autoru potpunu slobodu kreativnog izričaja u umjetničkoj formi koja nije postojala prije digitalne fotografije. Također poručuje: “Break out of the box!”

Slikanje fotoaparatom slično je slikanju svjetlom, no ovdje se svjetlosni uzorak i apstraktni efekat dobiva pomicanjem aparata preko osvijetljenih područja. Autor određuje brzinu i smjer pokreta, te na taj način dobiva neograničeni broj mogućnosti neponovljivih foto uradaka. Pokreti mogu biti kružni, pravocrtni ili se može namjerno potresti aparat. Također se na istoj fotografiji mogu kombinirati veliki i brzi pokreti sa kratkim titrajem aparata. Ako aparat pokrećete sporije, dobit ćete deblje i zamućenije crte, a kod bržeg pokreta crte će biti tanje i oštrije

No, nema pravila! Treba dati svojoj mašti na volju. To je načinila i Marija Hohoš Novaković. Ne boji se eksperimentirati, stvarati i uživati. Otvorena je svemu što je novo i moderno.
Želi probati i tražiti nove umjetničke putove.

Jackson Pollak, slikar, jednom reče: “Nove potrebe trebaju nove tehnike!” Probajte i vi! Život je igra! Igrajte se i vi!

Vesna Špoljar

Prodaja slika Online

Tekstovi i fotografije na ovoj stranici vlasništvo su njihovih autora i nije dopušteno njihovo skidanje i upotreba bez odobrenja autora i bez navođenja linka stranice kao izvora.