Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb / HDLU Zagreb raspisuje Natječaj za prijem novih članova u 2017. godini.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb

Temeljem Članka 9. Statuta HDLU Zagreb, članstvo u udruzi može biti redovno i počasno. Redovnim članom mogu postati:

– akademski slikari, kipari, grafičari i druge osobe, koje svoj doprinos suvremenom likovnom stvaralaštvu dokažu diplomom (hrvatskom ili nostrificiranom) jednog od priznatih studija likovnih (ili vizualnih) umjetničkih visokoškolskih ustanova, kod nas ili u inozemstvu.

- redovnim članom mogu postati i građani Republike Hrvatske koji se bave problemima likovne umjetnosti, kao što su likovni kritičari i povjesničari umjetnosti, koji prihvaćaju Statut HDLU Zagreb i također prilože odgovarajuću diplomu na uvid. – ostali državljani Republike Hrvatske koji se bave likovnim stvaralačkim radom, koji na osobni zahtjev putem natječaja budu primljeni u članstvo. Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci, koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvoju i afirmaciji HDLU Zagreb.

Natječaj je otvoren od 8. 1. 2017. do 10. 2. 2017., te završava sa krajnjim datumom 10. 2. 2017. u 12 sati. Molbe poslane nakon tog datuma neće se uzimati u razmatranje, kao ni nepotpune molbe bez traženih podataka i dokumenata.

Za pristup natječaju, potrebno je na mail udruge Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. poslati molbu sa slijedećim podacima:

1. Životopis umjetnika sa popisom dosadašnjeg umjetničkog obrazovanja i djelovanja (skupne i samostalne izložbe), uz skeniranu diplomu, datum rođenja, mail adresu i adresu web stranice ako je umjetnik ima.
2. Dokaz o državljanstvu (ili o prebivalištu).
3. Za umjetnike koji nemaju diplomu, uz detaljan popis umjetničkog djelovanja u zadnjih pet godina, potrebno je priložiti i portfolio sa radovima umjetnika, koji može biti u virtualnom obliku kao web stranica ili 10-ak karakterističnih radova na fotografijama, priloženim uz životopis.
4. Likovni kritičati i povjesničari umjetnosti uz diplomu prilažu do pet stručnih tektova, recenzija, predgovora ili osvrta na izložbe.

Po završetku natječaja, u roku od tjedan dana razmotrit ćemo pristigle molbe i odgovoriti svim pristupnicima natjčaja, koji su u zadanim rokovima predali svoje prijave. Komisija za prijem u članstvo nije dužna obrazlagati svoje odluke o prijemu.

Prednost na natječaju radi bolje organizacije aktivnosti u udruzi, ove godine će imati umjetnici iz Zagreba i zagrebačke županije, te umjetnici koji se profesionalno bave likovnom umjetnošću i žele se aktivirati u udruzi kroz organizaciju njezinih djelatnosti, propisanih Statutom, a što između ostalog uključuje traženje prostora za izložbe članova, organizaciju i promociju izložbi članova, kreiranje i izvođenje različitih likovnih i strukovnih radionica, pisanje projektnih prijedloga na natječajima, i sl.

Primljeni umjetnici su obavezni platiti godišnju članarinu za 2017. godinu, koja iznosi 150 kuna, i kad je plate, tada će biti upisani u Registar članova udruge, te će dobiti potvrdu o članstvu i člansku iskaznicu HDLU Zagreb.

Temeljem Članka 10. Statuta HDLU Zagreb, članom HDLU Zagreb se postaje upisom u popis članova koji vodi predsjednik Udruge. Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te adresu stanovanja, broj telefona, mail adresu i adresu web stranice ako je član ima.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

– da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti
– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
- pravo članova da se aktiviraju u Strukovnom savjetu udruge i ostalim komisijama udruge, prema vlastitim željama i inicijativama
– da budu kvalitetno i transparentno obavješteni o radu Udruge i njenih tijela, te o financijskom poslovanju Udruge
– čuvanje i podizanje ugleda Udruge i svih njenih članova
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje svih preuzetih obveza udruge
– redovno plaćanje godišnje članarine
– da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela
– da se pridržavaju odredaba Statuta HDLU Zagreb i drugih općih akata Udruge
– pravo na sudjelovanje na natječajima za aktivnosti namijenjene samo članovima HDLU Zagreb
– pravo na posjedovanje članske iskaznice HDLU Zagreb
- pravo na dobijanje različitih besplatnih potvrda, strukovnih mišljenja, pisama preporuke umjetnicima, dobijanje različitih priznanja i nagrada, koje HDLU Zagreb svake godine dodjeljuje svojim članovima
- pravo na besplatna predstavljanja članova na službenom portalu HDLU Zagreb i portalu Zagrebački likovni umjetnici
- pravo na svu mogući besplatnu savjetodavnu pomoć, vezanu uz struku i djelatnosti likovnih umjetnika.

Važna napomena: Za razliku od mnogih strukovnih likovnih udruga, HDLU Zagreb svojim članovima ne naplaćuje nikakve kotizacije za izložbe, niti bilo kakve druge financijske namete. U udruzi se plaća samo jedna obavezna i minimalna godišnja članarina od 150 kuna. No HDLU Zagreb također preferira aktivne, kreativne i educirane članove koji poznaju problematiku svoje struke, te su spremni na različite načine doprinjeti razvoju udruge i općenito razvoju likovne umjetnosti u Hrvatskoj. Također HDLU Zagreb preferira članove koji njeguju strukovnu solidarnost prema kolegama likovnim umjetnicima, među-generacijsku suradnju između umjetnika različitih dobnih skupina, te osviještenost po pitanju strukovnih problema hrvatskih likovnih umjetnika, kao i spremnost da se angažiraju u raznim strategijama za poboljšanje položaja likovnih umjetnika u Hrvatskoj.

Obzirom da je HDLU Zagreb osnovan 2015. godine, mi još nemamo neki svoj stalni, veći prostor, no potaknuli smo inicijative prema gradskim institucijama da se udruzi HDLU Zagreb dodjeli dio prostora u Meštrovićevom paviljonu u Zagrebu. Nedostatak prostora u ovome trenutku ipak nadoknađujemo nekim drugim kvalitetama i vrijednostima, a to su poveznost, suradnja i solidarnost između svih hrvatskih likovnih umjetnika, koji se žele angažirati u radu naše udruge i podržavaju njezino djelovanje.

U vezi svih dodatnih informacija, možete se javiti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prodaja slika Online

Tekstovi i fotografije na ovoj stranici vlasništvo su njihovih autora i nije dopušteno njihovo skidanje i upotreba bez odobrenja autora i bez navođenja linka stranice kao izvora.