FIJAKER – udruga za promicanje likovnog, dramskog i glazbenog amaterizma, Zagreb

r a s p i s u j e

N AT J E Č A J

za sudjelovanje na VII Salonu fotografije udruge FIJAKER, Zagreb,

MINIJATURE 2017.

MINIJATURE

UVJETI I PRAVILA

MINIJATURE

1. Radovi:
Prihvaćaju se crno-bijele i fotografije u boji svih stilova i procesa snimanja i obrade. Svaki autor sudjeluje sa samo jednom (1) fotografijom.

2. Tema:
Slobodna

3. Sudionici:
Na natječaju mogu sudjelovati amateri i profesionalci.

4. Veličina fotografija
Maksimalna dopuštena veličina fotografije je 10x10, 10x7, 7x10 cm. Veličina crnog kartonskog paspartua 15x20 cm. Fotografije na vašim paspartuima točno centrirati.

5. Podaci o autoru:
Na poleđini svake fotografije tiskanim slovima napisati podatke:
- ime i prezime autora,
- telefonski broj,
- e-mail adresa

6. Način slanja fotografija:
Autori mogu poslati fotografije na adresu: FIJAKER, POLJIČKA 19, 10 000 Zagreb.

7. Izlaganje:
Po završetku žiriranja sve će fotografije biti izložene i na završnoj humanitarnoj izložbi prodane po cijeni od 20,00 kuna. Prikupljeni novac biti će uplaćen na račun Udruge sa socijalno-humanitarnim ciljevima „OZANA“, Ulica grada Vukovara 239, Zagreb.
Predajom fotografije na natječaj autor pristaje da ista bude prodana po navedenoj cijeni, a novac doniran u dobrotvorne svrhe.

MINIJATURE

NAGRADE I PRIZNANJA

Tročlano povjerenstvo dodijelit će slijedeće nagrade:
- jednu (1) prvu nagradu,
- dvije (2) druge nagrade,
- tri (3) treće nagrade
- i do šest (6) pohvala.

KALENDAR NATJEČAJA

MINIJATURE

Otvorenje natječaja...................... 04.11.2017.
Zatvaranje natječaja ................... 04.12.2017.
Žiriranje do.................................. 07.12.2017.
Objava rezultata do......................08.12.2017.
/Facebook stranica Fijakerart i Ludvig-dizajn/
Vrijeme otvorenja izložbe i humanitarne prodaje 11.12.2017.(ponedjeljak) u 19 sati, „Slovenski dom“, Masarykova 13, Zagreb

Prodaja slika Online

Tekstovi i fotografije na ovoj stranici vlasništvo su njihovih autora i nije dopušteno njihovo skidanje i upotreba bez odobrenja autora i bez navođenja linka stranice kao izvora.